δωρεάν μεταφορικά με αγορές καθαρής αξίας άνω των 25ε

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον  Γ' Λυκείου
  • 25,95€ (-10%)
  • 23,35€

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ' Λυκείου

περίληψη βιβλίου

Είναι γραμμένο σύμφωνα με τη νέα ύλη, όπως αυτή έχει οριστεί για τη σχολική χρονιά 2018-2019, δίνοντας βαρύτητα στον προγραμματισμό σε ΓΛΩΣΣΑ, διατηρώντας όμως και την επαφή με τους αλγορίθμους.

Προστέθηκαν νέες ασκήσεις και νέου τύπου μεθοδολογίες.
Ενσωματώθηκαν τα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι και το 2018.
Έχει προστεθεί ένα νέο επίπεδο δυσκολίας στις ασκήσεις με κατάλληλη σήμανση (εύκολες, μέτριες, δύσκολες, πολύ δύσκολες).

Στο τέλος του βιβλίου ενσωματώθηκε ένας οδηγός επανάληψης με: 144 ερωτήσεις θεωρίας, 6 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και 90+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων .
Αποτελείται από 9 κεφάλαια και έχει οργανωθεί σε 23 «μαθήματα» με το κάθε έναν να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.

Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει:

Τη θεωρία του μαθήματος.
Χρήσιμες μεθοδολογίες για τις λύσεις των ασκήσεων.
Παραδείγματα εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Λυμένες ασκήσεις.
Ερωτήσεις και ασκήσεις προς επίλυση
Ειδικά πλαίσια με παρατηρήσεις που υποδεικνύουν σημαντικά θέματα θεωρίας.
Θέματα πανελληνίων εξετάσεων που είναι σχετικά με το μάθημα.
Εμπεριέχεται όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου δοσμένη με απλό και κατανοητό προς τον μαθητή τρόπο, σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
Παρουσιάζονται μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων.
Υπάρχουν παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να κατανοούνται καλύτερα από τους μαθητές
Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθούν σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
Οι ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επίπεδο δυσκο­λίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύσκολη)
Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τα οποία βοηθούν τον μαθητή
Περιλαμβάνονται θέματα πανελληνίων εξετάσεων μέχρι και το 2015.
Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητες μαθημάτων, καθώς και 5 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης.
Περιλαμβάνονται ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο και από το τετράδιο του μαθητή.
Το βιβλίο κατά προσέγγιση περιλαμβάνει:
200 Ερωτήσεις Θεωρίας που καλύπτουν όλη τη θεωρία του σχολικού βιβλίου με απαντήσεις δοσμένες σε μορφή απλή και κατανοητή.
130 μεθοδολογίες αναλυτικά δοσμένες.
340 λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα, με επεξηγήσεις για καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές.
570 ασκήσεις, Σωστό–Λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενού.
340 ασκήσεις εμφάνισης τιμών μέσα από τις οποίες ο μαθητής εξοικειώνετε με τον πίνακα τιμών, μετατροπής μεταξύ των διαφόρων τρόπων αναπαράστασης αλγορίθμων (διάγραμμα ροής, ψευδογλώσσα, φυσική γλώσσα κατά βήματα), μετατροπές μεταξύ εντολών επιλογής, μετατροπές μεταξύ εντολών επανάληψης), ασκήσεις εύρεσης λαθών, μέσα από τις οποίες ο μαθητής προσπαθεί να καταλάβει τα λάθη που τυχόν μπορεί να πραγματοποιήσει σε ένα αλγόριθμο, την σωστή εφαρμογή των κριτηρίων, την ισοδυναμία μεταξύ αλγορίθμων και πολλά άλλα.
450 προβλήματα για επίλυση, που ο μαθητής καλείται να υλοποιήσει τους κατάλληλους αλγορίθμους και προγράμματα αντίστοιχα.
6 κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα μαθημάτων και 5 επαναληπτικά.

+προσθήκη στην βιβλιοθήκη

πληροφοριες

ημερομηνία έκδοσης10 Σεπτεμβρίου 2018
αριθμός σελίδων813
διαστάσεις17 x 25
εξώφυλλοάδετο
ISBN978-960-7991-40-9

συγγραφεας

Καρκαμάνης, Γιώργος